LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

ข่าวสารและกิจกรรม

มุมมองการลงทุน
ปัจจุบันตลาดหุ้นทั่วโลกอยู่ในช่วงของการประกาศผลประกอบการบริษัทจดทะเบียน โดยในต่างประเทศนั้นมีผลประกอบการณ์ค่อนข้างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสหรัฐฯ ที่ผลประกอบการณ์ออกมากกว่าคาดมากกว่า 84.2% ของที่ประกาศออกมาทั้งหมด สูงกว่าในช่วง 4 ไตรมาสที่ผ่านมา ที่อยู่ที่ 75.5% ขณะที่ตลาดหุ้นไทยนั้น ประกาศงบออกมาโดยรวม In-line กับที่คาดไว้ ทั้งนี้ Bloomberg consensus ได้คาดการณ์การเติบโตของกำไรในปี 2021 สำหรับตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่ +22% ตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ +30% โดยตลาดหุ้นไทยนั้นมีการเติบโตมากกว่าค่าเฉลี่ยที่ +42% สูงเป็นอันดับ 4 ของภูมิภาค

ดังนั้น การปรับฐานลงของตลาดในช่วงสั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีในการลงทุนเพิ่ม โดยเฉพาะในหุ้นกลุ่มขนาดกลางและเล็ก เนื่องจากมีผลประกอบการที่แข็งแกร่งกว่าหุ้นขนาดใหญ่ โดยการปรับตัวลงรอบนี้เกิดจากการปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีการขายทำกำไรก่อนการประกาศผลประกอบการ ไม่ได้เกิดจากการลดลงของสภาพคล่อง ทั้งนี้ เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดมากยิ่งขึ้น หากย้อนไปหลังวิกฤตปี 2008 คือนับตั้งแต่กลางปี 2009 จนถึงช่วงที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ เริ่มให้สัญญาณลดการทำ QE (Quantitative Easing) ในกลางปี 2013 นั้น ผลตอบแทนของตลาดหุ้นเฉลี่ยทบต้นต่อปีสำหรับตลาดหุ้นโลก +12%, ตลาดหุ้นสหรัฐฯ +17% ขณะที่ตลาดหุ้นไทย +38% ทั้งนี้ หุ้นไทยกลุ่ม Mid-small cap (ใช้ FTSE Mid-small cap เป็นตัวแทน) อยู่ที่ +41% เนื่องจากมีโอกาสในการเติบโตที่สูงกว่าด้วย Scale ที่เล็กกว่า

ขณะที่ช่วงของการปรับฐาน (Correction) ในช่วงเวลานั้นจะเป็นช่วงไตรมาส 2 ปี 2010 และไตรมาส 3 ปี 2011 อันเป็นผลจากความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตหนี้ในยุโรป โดยมี Downside ราว 18 – 24% แต่ใช้เวลาเพียง 2-3 เดือน ในการฟื้นตัวกลับมาที่จุดเดิม ดังนั้นเราจึงมองการปรับฐาน (Correction) ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อจากนี้เป็นโอกาสในการลงทุนใน Mid-small cap สำหรับ Valuation หุ้นกลุ่ม Mid-small cap ก็ยังคงน่าสนใจ โดยมี

PE 2022 :
SET 16x / SET50 17.1x / SSET 13.8x

EPS 2022 Growth% :
SET +18.1% / SET50 +22.1% / SSET +18.4%

PEG (PE-to-growth ratio) :
SET 0.88x / SET50 0.77x / SSET 0.75x

YTD% :
SET +0.5% / SET50 -0.2% / SSET +5.7%

จะเห็นได้ว่า SSET มี PE ในระดับถูกที่สุด และ มี PEG หรือ ความถูกแพงเทียบการเติบโตของกำไร ในระดับที่ถูกที่สุดด้วย อีกทั้ง ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี YTD% นั้น SSET ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดด้วยที่ +5.7%


กองทุนที่น่าสนใจ "LHMSFL" ทั้งนี้ในช่วงเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา ณ วันที่ 29 ม.ค. 2021 กองทุนนี้มีผลตอบแทน +27.3% ขณะที่ผลตอบแทนของ SET Index total return อยู่ที่ +21.6% และ SSET Index total return อยู่ที่ +19.0%


คลิกเพื่อดูรายละเอียดกองทุน LHMSFL-A
http://lhfund.co.th/MutualFund/FundDetail/LHMSFL-A

*ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
*ทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน