LAND AND HOUSES FUND MANAGEMENT CO.,LTD

ข่าวสารและกิจกรรม

มุมมองการลงทุนโลกหมุนเร็วขึ้นจริงเหรอ.....จริงจ้า  !!!   
สำนักงานบริการระหว่างประเทศว่าด้วยระบบอ้างอิงและการหมุนของโลก (IERS) ในกรุงปารีสของฝรั่งเศส ระบุว่าปีที่แล้ว โลกมีวันที่เวลาทางดาราศาสตร์สั้นและผ่านไปรวดเร็วที่สุดนับแต่ปี 1960 ถึง 28 วัน เนื่องจากโลกหมุนรอบตัวเองเร็วขึ้นโดยเฉลี่ยหลายมิลลิวินาที แม้จะฟังดูน่ากลัว แต่ปรากฏการณ์ที่โลกหมุนเร็วขึ้นหรือช้าลงถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในอดีตการที่โลกหมุนเร็วกว่าเดิมในปีที่แล้ว และอาจยังคงหมุนเร็วขึ้นไปอีกในปีนี้ ทำให้นักวิทยาศาสตร์เตรียมพิจารณาว่าจะใช้ "อธิกวินาที" เข้ามาปรับให้การบอกเวลาในปี 2021 ถูกต้องแม่นยำขึ้น โดยอาจต้องใช้การ “ลบวินาทีทิ้ง” เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ เพื่อรักษามาตรฐานการบอกเวลาสากลเชิงพิกัด (UTC) ที่ผู้คนทั่วโลกต่างใช้เทียบวัดเวลาให้เที่ยงตรง ซึ่ง UTC เป็นหน่วยบอกเวลาที่อ้างอิงกับการหมุนของโลก โดยใช้นาฬิกาอะตอมที่มีความแม่นยำสูงเป็นเครื่องมือวัด นอกจากนี้ ยังมีมาตรฐานเวลา 1 วินาทีอีกแบบ เรียกว่า UT1 ซึ่งเป็นเวลาทางดาราศาสตร์ ที่ยึดโยงกับการเคลื่อนไปของโลกในอวกาศ ซึ่งเวลาในระบบนี้ บ่งบอกว่าโลกหมุนรอบตัวเร็วขึ้นในปี 2563 ทำให้เวลามาตรฐานทั้ง 2 เดินไม่ตรงกัน ล่าสุดสำนักงาน IERS ซึ่งเป็นผู้ตัดสินใจเรื่องการปรับเวลามาตรฐานสากลด้วยอธิกวินาที จะมีการหารือกันเพื่อประกาศเพิ่ม หรือ ลด อธิกวินาที เพื่อให้ทั้ง 2 ระบบกลับมาตรงกันเหมือนเดิม

โลกเราหมุนเร็วขึ้นจริงๆ ด้วย ก็คงเหมือนกับเทคโนโลยีต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราหรือแทบอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเลย ไม่ว่าจะเป็นการซื้อของออนไลน์ เทคโนโลยีทางการแพทย์ใหม่ๆ การเริ่มใช้หุ่นยนต์เข้ามาแทนทีคนในบางอุตสาหกรรม  กลุ่ม E-Sprot หรือแม้กระทั่งรถยนต์ไร้คนขับ เทรนด์ต่างๆ เหล่านี้ก็หมุนเร็วและเติบโตเร็วไม่แพ้โลกของเราเช่นกัน ในมุมมองของการลงทุนเทรนด์ต่างๆ เหล่านี้ก็มีโอกาสเติบโตได้ในอนาคตและทำให้พวกเรานักลงทุนก็มีโอกาสหาผลตอบแทนจากเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมต่างๆ ได้ด้วยเช่นกัน

ที่มา IERS, TNN Online