ประกาศ ณ วันที่ 18 พ.ค. 2561 หน่วย: บาท
LHPROP-A
10.2081
 • 0.0259
18 พ.ค. 2561
LHPROP-I
10.3640
 • 0.0501
18 พ.ค. 2561
LHTPROP
11.3466
 • 0.0468
18 พ.ค. 2561
LHMM
11.3341
 • 0.0003
18 พ.ค. 2561
LHGINCOMERMF
9.7498
 • 0.0050
16 พ.ค. 2561
LHTPROPRMF
12.7964
 • 0.0542
18 พ.ค. 2561
LHGOVRMF
10.6000
 • 0.0005
18 พ.ค. 2561
LHFLRMF
15.0074
 • 0.0391
18 พ.ค. 2561
LHTOPPICK-R
10.0588
 • 0.0373
18 พ.ค. 2561
LHTOPPICK-D
9.7480
 • 0.0362
18 พ.ค. 2561
LHTOPPICK-A
10.0591
 • 0.0373
18 พ.ค. 2561
LHSTRATEGY-R
12.0779
 • 0.0075
18 พ.ค. 2561
LHSTRATEGY-D
10.6718
 • 0.0066
18 พ.ค. 2561
LHSTRATEGY-A
12.0792
 • 0.0075
18 พ.ค. 2561
LHEQD-A
15.0932
 • 0.0081
18 พ.ค. 2561
LHEQD-D
7.6941
 • 0.0042
18 พ.ค. 2561
LHEQD-R
15.0541
 • 0.0082
18 พ.ค. 2561
LHGROWTH-D
10.5647
 • 0.0276
18 พ.ค. 2561
LHGROWTH-R
15.2994
 • 0.0400
18 พ.ค. 2561
LHGROWTH-A
15.3524
 • 0.0402
18 พ.ค. 2561
LHSTPLUS
10.1827
 • 0.0015
18 พ.ค. 2561
LHEFI2Y1
10.5101
 • 0.0007
18 พ.ค. 2561
LHGOV-A
10.9794
 • 0.0006
18 พ.ค. 2561
LHGOV-D
10.0449
 • 0.0005
18 พ.ค. 2561
LHGOV-R
10.9032
 • 0.0006
18 พ.ค. 2561
LHDEBT-A
11.3515
 • 0.0004
18 พ.ค. 2561
LHDEBT-D
10.5746
 • 0.0004
18 พ.ค. 2561
LHDEBT-R
11.3350
 • 0.0004
18 พ.ค. 2561
LHSELECT
11.1085
 • 0.2546
18 พ.ค. 2561
LHPROP-INFRA
10.1593
 • 0.0497
18 พ.ค. 2561
LHMSFL-R
15.0856
 • 0.0208
18 พ.ค. 2561
LHMSFL-D
11.9338
 • 0.0164
18 พ.ค. 2561
LHMSFL-A
15.0831
 • 0.0208
18 พ.ค. 2561
LHSMART
10.5431
 • 0.0283
18 พ.ค. 2561
LHIP
10.3851
 • 0.0266
18 พ.ค. 2561
LHFL
10.8206
 • 0.0297
18 พ.ค. 2561
LHDIGITAL-R
10.5321
 • 0.0675
16 พ.ค. 2561
LHDIGITAL-D
10.5321
 • 0.0674
16 พ.ค. 2561
LHDIGITAL-A
10.5321
 • 0.0675
16 พ.ค. 2561
LHEM-E
9.5703
 • 0.0792
17 พ.ค. 2561
LHROBOT-E
9.3384
 • 0.0341
17 พ.ค. 2561
LHINDIA-E
9.3368
 • 0.0072
17 พ.ค. 2561
LHGLIFE-E
10.5960
 • 0.0727
17 พ.ค. 2561
LHGINCOME-R
9.9334
 • 0.0090
16 พ.ค. 2561
LHGINCOME-D
9.7920
 • 0.0089
16 พ.ค. 2561
LHGINCOME-A
9.9334
 • 0.0090
16 พ.ค. 2561
LHJAP-E
10.6370
 • 0.0206
16 พ.ค. 2561
LHSTGLTF-D
10.2398
 • 0.0065
18 พ.ค. 2561
LHSTGLTF-A
10.2396
 • 0.0065
18 พ.ค. 2561
LHACTLTF-D
11.3113
 • 0.0091
18 พ.ค. 2561
LHACTLTF-A
11.7449
 • 0.0094
18 พ.ค. 2561
LHSMART-LTF
11.8581
 • 0.0035
18 พ.ค. 2561
LHHOTEL
12.4285
 • 0.1120
30 มี.ค. 2561
LHSC
11.5792
 • 0.0566
30 มี.ค. 2561
LHPF
10.7418
 • 0.0477
31 มี.ค. 2561
QHHR
13.7647
 • 0.2078
31 มี.ค. 2561
QHPF
11.3638
 • 0.0506
31 มี.ค. 2561