• 27 มิ.ย. 2560
 • การจัดทำรายการส่งเสริมการขายกองทุนเปิด แอล เอช ไทย พร็อพเพอร์ตี้ (LHTPROP) อ่านต่อ
 • Iconpdf.png
 • Download
 • [280.00 kb.]

 • 15 มิ.ย. 2560
 • การจ่ายเงินปันผลและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ LHDEBT และ LHGOV อ่านต่อ
 • Iconpdf.png
 • Download
 • [76.00 kb.]

 • 15 มิ.ย. 2560
 • การจ่ายเงินปันผล LHTPROP LHPROP-I และ LHPROP-INFRA อ่านต่อ
 • Iconpdf.png
 • Download
 • [69.00 kb.]

 • 29 พ.ค. 2560
 • ขอแจ้งการแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการกองทุนรวมจำนวน 31 กองทุน อ่านต่อ
 • Iconpdf.png
 • Download
 • [1,050.00 kb.]

 • 25 พ.ค. 2560
 • แจ้งวันหยุดทำการ (เพิ่มเติม) สำหรับรายการขาย รับซื้อคืน และ สับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ของ กองทุนเปิด แอล เอช เจแปน-E อ่านต่อ
 • Iconpdf.png
 • Download
 • [118.00 kb.]
 • Page 1 of 6 [ 33 items ]