• 9 พ.ย. 2560
 • การเลิกกองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 6 เดือน 10 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (LHEFI6M10) อ่านต่อ
 • Iconpdf.png
 • Download
 • [404.00 kb.]

 • 8 พ.ย. 2560
 • การจ่ายเงินปันผลและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ LHTPROP LHPROP-I LHSELECT LHACTLTF LHPROP-INFRA LHMSFL LHSTRATEGY LHEQD LHGROWTH LHDEBT และ LHGINCOME อ่านต่อ
 • Iconpdf.png
 • Download
 • [1,609.00 kb.]

 • 1 พ.ย. 2560
 • เรื่อง การเลิกกองทุนเปิด แอล เอช เอ็นแฮนซท์ ตราสารหนี้ 3 เดือน 3 ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (LHEFI3M3) อ่านต่อ
 • Iconpdf.png
 • Download
 • [408.00 kb.]

 • 12 ต.ค. 2560
 • เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการจัดการรายปีของกองทุนรวมจำนวน 3 กองทุน อ่านต่อ
 • Iconpdf.png
 • Download
 • [376.00 kb.]

 • 12 ต.ค. 2560
 • การเลิกกองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ โรลโอเวอร์ 3เดือน2 (LHFI3M2R) อ่านต่อ
 • Iconpdf.png
 • Download
 • [400.00 kb.]

 • 11 ต.ค. 2560
 • การจ่ายเงินปันผล LHIP LHSMART LHSMART-LTF LHPROP-A และ LHJAP-E อ่านต่อ
 • Iconpdf.png
 • Download
 • [335.00 kb.]
 • Page 1 of 10 [ 58 items ]