• 2 เม.ย. 2561
 • เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการขาย (Front end Fee) สำหรับกองทุนเปิด แอล เอช ซีเล็ค (LHSELECT) อ่านต่อ
 • Iconpdf.png
 • Download
 • [324.00 kb.]

 • 29 มี.ค. 2561
 • กำหนดวันเริ่มทำการรับคำสั่งซื้อ ขายคืน และสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กองทุนเปิด แอล เอช ดิจิตอล อีโคโนมี (LHDIGITAL) อ่านต่อ
 • Iconpdf.png
 • Download
 • [266.00 kb.]

 • 27 มี.ค. 2561
 • เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงวันทำการซื้อ-ขายคืน และอัตราค่าธรรมเนียม ของ กองทุนเปิด แอล เอช อินคัม พลัส (LHIP) และ กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท อินคัม (LHSMART) อ่านต่อ
 • Iconpdf.png
 • Download
 • [386.00 kb.]

 • 22 มี.ค. 2561
 • แจ้งเปลี่ยนแปลงสัดส่วนของดัชนีชี้วัด (Benchmark) ของ กองทุนเปิด แอล เอช โกลบอล อินคัม เพื่อการเลี้ยงชีพ (LHGINCOMERMF) อ่านต่อ
 • Iconpdf.png
 • Download
 • [415.00 kb.]

 • 22 มี.ค. 2561
 • แจ้งเปลี่ยนแปลงตัวชี้วัด (Benchmark) ของ กองทุนเปิด แอล เอช อินเดีย-E (LHINDIA-E) อ่านต่อ
 • Iconpdf.png
 • Download
 • [378.00 kb.]

 • 15 มี.ค. 2561
 • การจ่ายเงินปันผลและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติ LHTPROP LHPROP-I LHPROP-INFRA LHSELECT LHACTLTF LHTOPPICK LHGROWTH LHMSFL LHSTRAREGY และ LHEQD อ่านต่อ
 • Iconpdf.png
 • Download
 • [501.00 kb.]
 • Page 1 of 3 [ 13 items ]