ประกาศ ณ วันที่ 23 เม.ย. 2561 หน่วย: บาท
LHPROP-A
10.0810
 • 0.0076
23 เม.ย. 2561
LHPROP-I
10.2425
 • 0.0088
23 เม.ย. 2561
LHTPROP
11.2037
 • 0.0103
23 เม.ย. 2561
LHMM
11.3265
 • 0.0010
23 เม.ย. 2561
LHGINCOMERMF
9.8677
 • 0.0093
19 เม.ย. 2561
LHTPROPRMF
12.5434
 • 0.0093
23 เม.ย. 2561
LHGOVRMF
10.6124
 • 0.0003
23 เม.ย. 2561
LHFLRMF
15.4127
 • 0.1224
23 เม.ย. 2561
LHTOPPICK-R
10.2870
 • 0.0759
23 เม.ย. 2561
LHTOPPICK-D
9.9690
 • 0.0735
23 เม.ย. 2561
LHTOPPICK-A
10.2871
 • 0.0759
23 เม.ย. 2561
LHSTRATEGY-R
12.1430
 • 0.0564
23 เม.ย. 2561
LHSTRATEGY-D
10.7291
 • 0.0498
23 เม.ย. 2561
LHSTRATEGY-A
12.1441
 • 0.0563
23 เม.ย. 2561
LHEQD-A
15.3646
 • 0.1473
23 เม.ย. 2561
LHEQD-D
7.8328
 • 0.0751
23 เม.ย. 2561
LHEQD-R
15.3266
 • 0.1469
23 เม.ย. 2561
LHGROWTH-D
10.8593
 • 0.0892
23 เม.ย. 2561
LHGROWTH-R
15.7285
 • 0.1292
23 เม.ย. 2561
LHGROWTH-A
15.7801
 • 0.1296
23 เม.ย. 2561
LHSTPLUS
10.1743
 • 0.0009
23 เม.ย. 2561
LHEFI2Y1
10.4937
 • 0.0019
23 เม.ย. 2561
LHGOV-A
10.9939
 • 0.0023
23 เม.ย. 2561
LHGOV-D
10.0597
 • 0.0021
23 เม.ย. 2561
LHGOV-R
10.9172
 • 0.0022
23 เม.ย. 2561
LHDEBT-A
11.3710
 • 0.0029
23 เม.ย. 2561
LHDEBT-D
10.5927
 • 0.0028
23 เม.ย. 2561
LHDEBT-R
11.3545
 • 0.0030
23 เม.ย. 2561
LHSELECT
11.5993
 • 0.0708
23 เม.ย. 2561
LHPROP-INFRA
10.0544
 • 0.0056
23 เม.ย. 2561
LHMSFL-R
15.3321
 • 0.0934
23 เม.ย. 2561
LHMSFL-D
12.1286
 • 0.0739
23 เม.ย. 2561
LHMSFL-A
15.3292
 • 0.0934
23 เม.ย. 2561
LHSMART
10.5263
 • 0.0123
23 เม.ย. 2561
LHIP
10.3193
 • 0.0061
23 เม.ย. 2561
LHFL
11.1202
 • 0.0900
23 เม.ย. 2561
LHDIGITAL-R
10.2770
 • 0.0184
19 เม.ย. 2561
LHDIGITAL-D
10.2770
 • 0.0184
19 เม.ย. 2561
LHDIGITAL-A
10.2770
 • 0.0184
19 เม.ย. 2561
LHEM-E
9.7222
 • 0.0771
20 เม.ย. 2561
LHROBOT-E
9.3809
 • 0.0946
20 เม.ย. 2561
LHINDIA-E
9.5011
 • 0.0161
20 เม.ย. 2561
LHGLIFE-E
10.4591
 • 0.0443
20 เม.ย. 2561
LHGINCOME-R
10.0437
 • 0.0107
19 เม.ย. 2561
LHGINCOME-D
9.9008
 • 0.0105
19 เม.ย. 2561
LHGINCOME-A
10.0438
 • 0.0107
19 เม.ย. 2561
LHJAP-E
10.3355
 • 0.0051
19 เม.ย. 2561
LHSTGLTF-D
10.2923
 • 0.0470
23 เม.ย. 2561
LHSTGLTF-A
10.2922
 • 0.0470
23 เม.ย. 2561
LHACTLTF-D
11.4989
 • 0.0582
23 เม.ย. 2561
LHACTLTF-A
11.9392
 • 0.0605
23 เม.ย. 2561
LHSMART-LTF
12.0076
 • 0.0980
23 เม.ย. 2561
LHHOTEL
12.3165
 • 0.1339
28 ก.พ. 2561
LHSC
11.6358
 • 0.0561
28 ก.พ. 2561
LHPF
10.6941
 • 0.0801
28 ก.พ. 2561
QHHR
12.5569
 • 0.0550
28 ก.พ. 2561
QHPF
11.4144
 • 0.0582
28 ก.พ. 2561