ประกาศ ณ วันที่ 27 มิ.ย. 2560 หน่วย: บาท
LHPROP-A
10.0414
 • 0.0082
27 มิ.ย. 2560
LHPROP-I
9.7335
 • 0.0047
27 มิ.ย. 2560
LHTPROP
10.6155
 • 0.0012
27 มิ.ย. 2560
LHMM
11.2197
 • 0.0004
27 มิ.ย. 2560
LHTPROPRMF
11.2657
 • 0.0072
27 มิ.ย. 2560
LHGOVRMF
10.5507
 • 0.0000
27 มิ.ย. 2560
LHFLRMF
13.4606
 • 0.1553
27 มิ.ย. 2560
LHSTRATEGY-R
10.6322
 • 0.0183
27 มิ.ย. 2560
LHSTRATEGY-D
10.6322
 • 0.0183
27 มิ.ย. 2560
LHSTRATEGY-A
10.6321
 • 0.0183
27 มิ.ย. 2560
LHGROWTH-D
10.1870
 • 0.1180
27 มิ.ย. 2560
LHGROWTH-R
13.7916
 • 0.1616
27 มิ.ย. 2560
LHGROWTH-A
13.8117
 • 0.1597
27 มิ.ย. 2560
LHEQD-A
12.4809
 • 0.0224
27 มิ.ย. 2560
LHEQD-D
7.1196
 • 0.0130
27 มิ.ย. 2560
LHEQD-R
12.4576
 • 0.0228
27 มิ.ย. 2560
LHSTPLUS
10.0425
 • 0.0004
27 มิ.ย. 2560
LHEFI6M10
10.1257
 • 0.0016
27 มิ.ย. 2560
LHEFI2Y1
10.2517
 • 0.0007
27 มิ.ย. 2560
LHFI2Y1
10.5546
 • 0.0008
27 มิ.ย. 2560
LHGOV-A
10.8768
 • 0.0005
27 มิ.ย. 2560
LHGOV-D
9.9630
 • 0.0004
27 มิ.ย. 2560
LHGOV-R
10.8517
 • 0.0004
27 มิ.ย. 2560
LHDEBT-A
11.2129
 • 0.0009
27 มิ.ย. 2560
LHDEBT-D
10.6336
 • 0.0086
27 มิ.ย. 2560
LHDEBT-R
11.1981
 • 0.0009
27 มิ.ย. 2560
LHEFI3M1
10.9367
 • 0.0005
27 มิ.ย. 2560
LHEFI3M2
10.9386
 • 0.0001
27 มิ.ย. 2560
LHEFI3M3
10.8881
 • 0.0005
27 มิ.ย. 2560
LHEFI3M4
10.8805
 • 0.0001
27 มิ.ย. 2560
LHEFI6M4
10.8422
 • 0.0002
27 มิ.ย. 2560
LHEFI6M6
10.8134
 • 0.0017
27 มิ.ย. 2560
LHEFI6M7
10.7529
 • 0.0005
27 มิ.ย. 2560
LHEFI6M8
10.4960
 • 0.0008
27 มิ.ย. 2560
LHFI3M2R
11.5515
 • 0.0005
27 มิ.ย. 2560
LHPROP-INFRA
9.4508
 • 0.0043
27 มิ.ย. 2560
LHMSFL-R
12.5005
 • 0.1451
27 มิ.ย. 2560
LHMSFL-D
10.7726
 • 0.1251
27 มิ.ย. 2560
LHMSFL-A
12.4977
 • 0.1452
27 มิ.ย. 2560
LHSMART
10.0318
 • 0.0002
27 มิ.ย. 2560
LHIP
9.8730
 • 0.0005
27 มิ.ย. 2560
LHFL
9.6695
 • 0.1115
27 มิ.ย. 2560
LHJAP-E
10.6396
 • 0.5021
23 มิ.ย. 2560
LHACTLTF-D
9.8874
 • 0.0386
27 มิ.ย. 2560
LHACTLTF-A
9.8869
 • 0.0386
27 มิ.ย. 2560
LHSMART-LTF
10.5555
 • 0.0334
27 มิ.ย. 2560
LHHOTEL
10.6717
 • 0.0606
31 มี.ค. 2560
LHSC
11.5052
 • 0.0628
31 มี.ค. 2560
LHPF
10.5012
 • 0.0857
30 เม.ย. 2560
QHHR
12.4422
 • 0.1359
30 เม.ย. 2560
QHPF
11.1926
 • 0.0534
30 เม.ย. 2560