ประกาศ ณ วันที่ 28 เม.ย. 2560 หน่วย: บาท
LHPROP-A
10.1155
 • 0.0424
28 เม.ย. 2560
LHPROP-I
9.8149
 • 0.0507
28 เม.ย. 2560
LHTPROP
10.7268
 • 0.0517
28 เม.ย. 2560
LHMM
11.1958
 • 0.0003
28 เม.ย. 2560
LHTPROPRMF
11.2534
 • 0.0495
28 เม.ย. 2560
LHGOVRMF
10.5375
 • 0.0000
28 เม.ย. 2560
LHFLRMF
13.2995
 • 0.0424
28 เม.ย. 2560
LHSTRATEGY-R
10.3365
 • 0.0135
28 เม.ย. 2560
LHSTRATEGY-D
10.3365
 • 0.0134
28 เม.ย. 2560
LHSTRATEGY-A
10.3365
 • 0.0135
28 เม.ย. 2560
LHEQD-A
12.6025
 • 0.0171
28 เม.ย. 2560
LHEQD-D
7.1893
 • 0.0097
28 เม.ย. 2560
LHEQD-R
12.5797
 • 0.0170
28 เม.ย. 2560
LHGROWTH-D
10.0702
 • 0.0323
28 เม.ย. 2560
LHGROWTH-R
13.6376
 • 0.0438
28 เม.ย. 2560
LHGROWTH-A
13.6530
 • 0.0438
28 เม.ย. 2560
LHSTPLUS
10.0148
 • 0.0001
28 เม.ย. 2560
LHEFI6M10
10.0963
 • 0.0005
28 เม.ย. 2560
LHEFI2Y1
10.2016
 • 0.0027
28 เม.ย. 2560
LHFI2Y1
10.5080
 • 0.0009
28 เม.ย. 2560
LHGOV-A
10.8318
 • 0.0013
28 เม.ย. 2560
LHGOV-D
10.0611
 • 0.0011
28 เม.ย. 2560
LHGOV-R
10.8062
 • 0.0012
28 เม.ย. 2560
LHDEBT-A
11.1639
 • 0.0030
28 เม.ย. 2560
LHDEBT-D
10.7607
 • 0.0029
28 เม.ย. 2560
LHDEBT-R
11.1491
 • 0.0029
28 เม.ย. 2560
LHEFI3M1
10.9100
 • 0.0008
28 เม.ย. 2560
LHEFI3M2
10.9097
 • 0.0008
28 เม.ย. 2560
LHEFI3M3
10.8608
 • 0.0003
28 เม.ย. 2560
LHEFI3M4
10.8528
 • 0.0008
28 เม.ย. 2560
LHFI3Y1
11.1934
 • 0.0001
28 เม.ย. 2560
LHEFI6M4
10.8097
 • 0.0004
28 เม.ย. 2560
LHEFI6M6
10.7782
 • 0.0006
28 เม.ย. 2560
LHEFI6M7
10.7240
 • 0.0005
28 เม.ย. 2560
LHEFI6M8
10.4611
 • 0.0006
28 เม.ย. 2560
LHFI3M2R
11.5223
 • 0.0005
28 เม.ย. 2560
LHPROP-INFRA
9.4532
 • 0.0332
28 เม.ย. 2560
LHMSFL-R
12.3682
 • 0.0397
28 เม.ย. 2560
LHMSFL-D
10.6587
 • 0.0341
28 เม.ย. 2560
LHMSFL-A
12.3659
 • 0.0396
28 เม.ย. 2560
LHSMART
9.9482
 • 0.0198
28 เม.ย. 2560
LHIP
9.8292
 • 0.0189
28 เม.ย. 2560
LHFL
9.5845
 • 0.0311
28 เม.ย. 2560
LHJAP-E
10.5957
 • 0.0113
26 เม.ย. 2560
LHACTLTF-D
9.6920
 • 0.0405
28 เม.ย. 2560
LHACTLTF-A
9.6915
 • 0.0405
28 เม.ย. 2560
LHSMART-LTF
10.5062
 • 0.0489
28 เม.ย. 2560
LHHOTEL
10.6717
 • 0.0606
31 มี.ค. 2560
LHSC
11.5052
 • 0.0628
31 มี.ค. 2560
LHPF
10.5869
 • 0.0455
31 มี.ค. 2560
QHHR
12.5781
 • 0.2656
31 มี.ค. 2560
QHPF
11.2460
 • 0.0758
31 มี.ค. 2560